W dniach 17-28 maja mogą wystąpić ograniczenia w dostawie, w przypadku pilnych zamówień zadzwoń +48603767631
Darmowa dostawa od 400 PLN w Polsce, w UE od 500 EUR
Kosmetyki dla pecjenta onkologicznego
Masz pytania? Chcesz złożyć zamówienie przez telefon? Zadzwoń: +48 603 767 631
Search
Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
  1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest ILI OLA Sp. z o.o. ul. Marokańska 4, 03-977, Warszawa NIP PL5223146163

 

1.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a także celem prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz celem spełnienia wymogów przewidzianych w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, przykładowo art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Dane osobowe Klientów będziemy przetwarzać w okresie wykonywania Umowy Sprzedaży, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy. Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

 

1.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

 

1.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

1.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 

1.4. Usługobiorca/Klient ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

prawo dostępu do swoich danych osobowych,

prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo Klienta otrzymania od Sprzedawcy swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Sprzedawca przesłał dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie na adres do korespondencji: ul. Marokańska 4, 03-977 Warszawa, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@iliola.com.pl

 

Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych – jako że Sprzedawca przetwarza dane Klienta w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

 

Poza tym Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Sprzedawca przetwarza jego dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

 

Aby zgłosić sprzeciw, należy skontaktować się ze Sprzedawcą na adresy podane powyżej.

 

Ponadto Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.